Behandelen

Wat je moet weten?
  • Jellinek biedt behandeling voor mensen met een LVB.
  • Als persoonlijk begeleider ben je casemanager in het behandelingsproces.
  • We ondersteunen de cliënt voor, tijdens en na afronding van de behandeling.
  • Cordaan vergoedt in de meeste gevallen het eigen risico zorgverzekering.
Wat kun je doen?
Maak een plan van aanpak in het MDO lees meer lees minder

In dit plan beschrijf je concreet wie wat op welk moment gaat doen en wat het doel van het plan is (minderen, stoppen, overzicht risicosituaties, terugvalpreventie, etc.).

Zorg dat alle teamleden op de hoogte zijn van dit plan, betrek zoveel als mogelijk de cliënt bij het opstellen van dit plan en zorg ervoor dat hij/zij er zelf achter staat.

Zet de naam van de PB-er die als casemanager fungeert en zijn/haar vervanger duidelijk in het plan.

Stem af met alle betrokkenen lees meer lees minder

Zorg ervoor dat, zeker wanneer dat helpend is, het netwerk van de cliënt betrokken is. Denk aan de partner, verwanten. vrienden, buren, dagbesteding/werk, etc.

Doe dit altijd in overleg met de cliënt.

Beschrijf de afspraken met de betrokken netwerkleden en hun rol in het plan van aanpak.

Ga mee naar de behandelsessies lees meer lees minder

Als je meegaat, weet je zeker dat de cliënt aankomt bij de behandelaar. Bovendien weet je wat er in de behandelsessies gebeurt en hoe je de cliënt het beste kunt ondersteunen om zijn behandeldoel te bereiken.

Als een cliënt niet wilt dat je mee (naar binnen) gaat, overleg dan met de cliënt en Jellinek hoe de communicatie gaat verlopen zodat je goed geïnformeerd bent en blijft.

Informeer je vervanger en je collega’s hierover.

Informeer het team lees meer lees minder

Bespreek het plan van aanpak in het teamoverleg. Rapporteer regelmatig over de voortgang en de wijze waarop de cliënt het beste kan worden ondersteund. Beschrijf dit ook altijd in je overdracht.

Blijf ook na behandeling in gesprek met de cliënt lees meer lees minder

Terugval hoort bij verslaving. Dus is het belangrijk dat je met de cliënt in gesprek blijft over risicosituaties en het omgaan met trekmomenten.

Zie hiervoor de taken van de begeleider.

Wat je kunt zeggen bij een misstap of uitglijder, een aantal voorbeelden:

  • Geen probleem, je hebt gisteren geblowd.
  • Je had met jezelf afgesproken dat je dat niet meer wilde doen.
  • Wat heeft deze situatie je geleerd?
  • Hoe zou je het een volgende keer aanpakken?
  • Wat goed dat je dit met me bespreekt.
  • Stel dat je toch zou gebruiken, zou je dat durven zeggen?
Overweeg online behandeling als de cliënt niet naar Jellinek wil lees meer lees minder

Bespreek vooraf met Jellinek wat een geschikte online behandeling is. Deze zijn anoniem. Kijk op https://www.jellinek.nl/zelfhulp/ voor de mogelijkheden.

NB deze behandelingen zijn niet specifiek voor mensen met een LVB ontwikkeld, dus je zult als begeleider hierin ondersteuning moeten bieden. Mogelijk kan ook iemand uit het netwerk van de cliënt deze rol op zich nemen. Zorg dat je geïnformeerd blijft over de voortgang.

Aanmelden voor behandeling lees meer lees minder

Om clienten aan te melden voor behandeling kun je gebruik maken van dit aanmeldformulier

Aanmeldformulier behandeling Jellinek